POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES

.

DOKUMENTY DO POBRANIA


.

REKRUTACJA DO PROJEKTU – DOKUMENTY DLA KANDYDATA

Regulamin rekrutacji uczestników projektu_POMORZE ZACHODNIE – popisany [obowiązujący od 31.01.2022]

Regulamin rekrutacji uczestników projektu_POMORZE ZACHODNIE [obowiązujący od 31.01.2022]

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny POMORZE ZACHODNIE – WORD [obowiązujący od 31.01.2022]

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny POMORZE ZACHODNIE – ODT [zalecany format w przypadku wypełniania dokumentu odręcznie] [obowiązujący od 31.01.2022]

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny POMORZE ZACHODNIE – PDF [zalecany format w przypadku wypełniania dokumentu odręcznie] [obowiązujący od 31.01.2022]

.

Zał. 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego POMORZE ZACHODNIE [obowiązująca od 31.01.2022]

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego POMORZE ZACHODNIE

Zał. 4 Karta oceny predyspozycji Kandydata POMORZE ZACHODNIE

Zał. 5 Notatka z rozmowy z doradcą zawodowym POMORZE ZACHODNIE

Zał. 6 Opis sektorów wykluczonych POMORZE ZACHODNIE

Zał. 7 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych POMORZE ZACHODNIE

Zał. 8 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze POMORZE ZACHODNIE

Zał. 9 Wzór oświadczenie uczestnika że utracił zatrudnienie po 01.03.2020_POMORZE ZACHODNIE – WORD [obowiązujące od 31.01.2022]

Zał. 9 Wzór oświadczenie uczestnika że utracił zatrudnienie po 01.03.2020_POMORZE ZACHODNIE – PDF [obowiązujące od 31.01.2022]

Zał. 10 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego POMORZE ZACHODNIE [obowiązująca od 31.01.2022]


DODATKOWE DOKUMENTY:

 Zaświadczenie ZUS – do uzupełnienia dla kandydata

Zaświadczenie ZUS – przykład poprawnego uzupełniania

Procedura zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_WORD


.

BEZZWROTNA DOTACJA I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH_POMORZE ZACHODNIE_podpisany [obowiązujący od 08.03.2022]

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH_POMORZE ZACHODNIE [obowiązujący od 08.03.2022]

.

Zał. 1 BIZNESPLAN_POMORZE ZACHODNIE – WORD

Zał. 1 BIZNESPLAN POMORZE ZACHODNIE – ODT [zaleca się edycję pliku z wykorzystaniem programu “dokument Google” dostępny na dysku Google]

Zał. 1 BIZNESPLAN POMORZE ZACHODNIE – PDF

.

Zał. 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis POMORZE ZACHODNIE

Zał. 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis_POMORZE ZACHODNIE [PDF]

Zał. 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis_POMORZE ZACHODNIE [ODT]

Zał. 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis POMORZE ZACHODNIE

Zal.-3-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis_POMORZE-ZACHODNIE [PDF]

Zal.-3-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis_POMORZE-ZACHODNIE [ODT]

Zał. 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POMORZE ZACHODNIE

Zal.-4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis_POMORZE-ZACHODNIE [ODS]

Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu POMORZE ZACHODNIE

Zal.-5-Szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-przewidzianych-do-zakupienia-w-ramach-realizacji-biznesplanu-PZ [PDF]

Zal.-5-Szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-przewidzianych-do-zakupienia-w-ramach-realizacji-biznesplanu-PZ [ODT]

Zał. 6 Zbiór oświadczeń Uczestnika projektu POMORZE ZACHODNIE

Zal.-6-Zbiór-oświadczeń-Uczestnika-projektu POMORZE ZACHODNIE [PDF]

Zal.-6-Zbiór-oświadczeń-Uczestnika-projektu POMORZE ZACHODNIE [ODT]

Zał. 7 Karta Oceny Formalnej Biznesplanu POMORZE ZACHODNIE

Zał. 8 Standardy Oceny Biznesplanów POMORZE ZACHODNIE [wersja obowiązująca od 24.03.2022]

Zał. 9 Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu POMORZE ZACHODNIE [wersja obowiązująca od 24.03.2022]

Zał. 10 wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego POMORZE ZACHODNIE

Zał. 11 Oświadczenie współmałżonka Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania POMORZE ZACHODNIE

Zał. 12 Oświadczenie o niepozostawaniu/pozostawaniu w związku małżeńskim POMORZE ZACHODNIE.

Zał. 13 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego POMORZE ZACHODNIE

Zał. 14 Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków POMORZE ZACHODNIE

Zał. 15 Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł POMORZE ZACHODNIE

Zał. 16 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego POMORZE ZACHODNIE

Zał. 17 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie POMORZE ZACHODNIE

Zał. 18 wzór Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego POMORZE ZACHODNIE [wersja obowiązująca od 08.03.2022]

Zał. 19 Rozliczenie wsparcia pomostowego POMORZE ZACHODNIE – EXCEL

Zal.-19-Rozliczenie-wsparcia-pomostowego_POMORZE-ZACHODNIE_ODT [zaleca się edycję pliku z wykorzystaniem programu “dokument Google” dostępny na dysku Google].

ZABEZPIECZENIE BEZZWROTNEJ DOTACJI I FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

.


.

WERSJE ARCHIWALNE

Regulamin rekrutacji uczestników projektu POMORZE ZACHODNIE – podpisany [wersja archiwalna obowiązująca do 30.01.2022]

Regulamin rekrutacji uczestników projektu POMORZE ZACHODNIE [wersja archiwalna obowiązująca do 30.01.2022]

.

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny POMORZE ZACHODNIE – WORD [wersja archiwalna obowiązująca do 30.01.2022]

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny POMORZE ZACHODNIE – ODT [wersja archiwalna obowiązująca do 30.01.2022]

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny POMORZE ZACHODNIE – PDF [wersja archiwalna obowiązująca do 30.01.2022]

Zał. 2 Karta weryfikacji formalnej formularza POMORZE ZACHODNIE [wersja archiwalna obowiązująca do 30.01.2022]

Zał. 9 Wzór oświadczenie uczestnika że utracił zatrudnienie po 1 marca 2020 POMORZE ZACHODNIE – WORD [wersja archiwalna obowiązująca do 30.01.2022]

Zał. 9 Wzór oświadczenie uczestnika że utracił zatrudnienie po 1 marca 2020 POMORZE ZACHODNIE – PDF [wersja archiwalna obowiązująca do 30.01.2022] 

Zał. 10 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego POMORZE ZACHODNIE [wersja archiwalna obowiązująca do 30.01.2022]

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMORZE ZACHODNIE – podpisany [wersja archiwalna obowiązująca do 07.03.2022]

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMORZE ZACHODNIE [wersja archiwalna obowiązująca do 07.03.2022]

Zał. 8 Standardy Oceny Biznesplanów POMORZE ZACHODNIE [wersja obowiązująca do 23.03.2022]

Zał. 9 Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu POMORZE ZACHODNIE [wersja obowiązująca do 23.03.2022]

Zał. 18 wzór Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego POMORZE ZACHODNIE [wersja archiwalna obowiązująca do 07.03.2022]