Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. jest liderem w branży konsultingowej w województwie zachodniopomorskim. Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i Rejestru Agencji Zatrudnienia. Legitymuje się licznym doświadczeniem w realizacji projektów aktywizacyjnych w tym w szczególności dotacyjnych, szkoleniowych czy z komponentem ponadnarodowym. Ponadto Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. przygotowuje projekty pod inwestycje, pośredniczy w procesie negocjacji a także wspiera przedsiębiorców w kompleksowym zarzadzaniu i rozliczaniu projektów.
Więcej informacji na stronie: www.zgd.com.pl
Facebook: @zgdszczecin
Instagram: @zgd_szczecin

Fundację tworzą dwa działy: Koszaliński Fundusz Pożyczkowy (KFP, wcześniej Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz Centrum Biznesu (CB). FCIP jest również właścicielem Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. FCIP stworzyła i realizuje system kompleksowej obsługi biznesu. Strategia opiera się na skoncentrowaniu w ramach jednej instytucji kompletnego pakietu usług i wypracowaniu narzędzi prowadzących do realizacji kompleksowego wsparcia „krok po kroku” przedsiębiorcy na każdym etapie działalności firmy – od doradztwa i szkoleń traktujących tematykę ogólną oraz ukierunkowaną na specjalistyczne zagadnienia, ofertę wsparcia finansowego, udostępnianie zaplecza lokalowego i technicznego po internacjonalizację działań przedsiębiorstw i przygotowanie do ekspansji na rynki UE.

Więcej informacji na stronie: http://biznes.koszalin.pl/fundacja/
Facebook: @fundacjacip, @centrumbiznesukoszalin

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego powstało w 2000 roku. Prowadzi Klub Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Agencję Zatrudnienia, Placówkę Szkolenia Zawodowego przygotowującą do założenia i prowadzenia małych firm. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego prowadzi projekty i szkolenia nie tylko w siedzibie firmy w Sławnie, ale także na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://www.inkubator.slawno.ta.pl/