POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES

AKTUALNE I PLANOWANE NABORY

[Szczegółowe informacje o danym naborze zamieszone są/będę w zakładce Aktualności]


NABORY PROWADZONE PRZEZ
ZACHODNIOPOMORSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ SP. Z O.O. ZE SZCZECINA

NUMER NABORUTERMIN NABORUGRUPY DOCELOWEDANE PARTNERA PROWADZĄCEGO NABÓR
NABÓR NR 1/ZGD [SZCZECIN]

Informacja o naborze:
030122_Ogloszenie-o-przedluzeniu-naboru-nr-1_ZGD

22.11.2021 – 17.01.2022

NABÓR ZAKOŃCZONY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo,
b) utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],
c) są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
d) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS,
e) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w § 4 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu].
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro)
70-412 Szczecin

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
tel. 517 367 203
tel. 517 663 672
e-mail: dotacjepz@zgd.com.pl

NABÓR NR 2/ZGD [SZCZECIN]

Informacja o naborze:
Ogłoszenie o przedłużeniu naboru 2/ZGD POMORZE ZACHODNIE

11.02.2022 – 11.03.2022

NABÓR ZAKOŃCZONY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe kryteria:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:
i. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. [np. w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, nieprzedłużenia umowy o pracę/zlecenie/dzieło, wypowiedzenia umowy przez pracodawcę np. z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. lub zamknięcia własnej działalności gospodarczej] wskutek pandemii COVID-19

lub

ii. należącymi do jednej z następujących grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością;

b) są osobami zamieszkującymi lub uczącymi się na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego;
c) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS z zakresu aktywizacji zawodowej;
d) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro)
70-412 Szczecin

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
tel. 517 367 203
tel. 517 663 672
e-mail: dotacjepz@zgd.com.pl

NABÓR NR 3/ZGD [SZCZECIN]

Informacja o rekrutacji uzupełniającej:
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do naboru nr 3/ZGD POMORZE ZACHODNIE

28.04.2022 – 02.05.2022Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe kryteria:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:
i. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. [np. w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, nieprzedłużenia umowy o pracę/zlecenie/dzieło, wypowiedzenia umowy przez pracodawcę np. z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. lub zamknięcia własnej działalności gospodarczej] wskutek pandemii COVID-19

lub

ii. należącymi do jednej z następujących grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością;

b) są osobami zamieszkującymi lub uczącymi się na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego;
c) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS z zakresu aktywizacji zawodowej;
d) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro)
70-412 Szczecin

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
tel. 517 367 203
tel. 517 663 672
e-mail: dotacjepz@zgd.com.pl

NABÓR NR 4 – SZCZECIN18.07.2022 – 04.08.2022Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe kryteria:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:
i. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. [np. w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, nieprzedłużenia umowy o pracę/zlecenie/dzieło, wypowiedzenia umowy przez pracodawcę np. z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. lub zamknięcia własnej działalności gospodarczej] wskutek pandemii COVID-19
lub

ii. należącymi do jednej z następujących grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością;
b) są osobami zamieszkującymi lub uczącymi się na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego;
c) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS z zakresu aktywizacji zawodowej;
d) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro)
70-412 Szczecin

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
tel. 517 367 203
tel. 517 663 672
e-mail: dotacjepz@zgd.com.pl


NABORY PROWADZONE PRZEZ
FUNDACJĘ CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z KOSZALINA

NUMER NABORUTERMIN NABORUGRUPY DOCELOWEDANE PARTNERA PROWADZĄCEGO NABÓR
NABÓR NR 1/FCIP [KOSZALIN]22.11.2021 – 03.01.2022
NABÓR ZAKOŃCZONY
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo,
b) utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],
c) są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
d) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS,
e) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w § 4 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu].
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Zwycięstwa 42
75-037 Koszalin

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
tel. 721 790 977
e-mail: dotacjepz@biznes.koszalin.pl

NABÓR NR 2 – KOSZALIN14.02.2022 – 07.03.2022 NABÓR ZAKOŃCZONYProjekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo,
b) utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],
c) są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
d) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS,
e) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w § 4 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu].
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Zwycięstwa 42
75-037 Koszalin

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
tel. 721 790 977
e-mail: dotacjepz@biznes.koszalin.pl

NABÓR NR 3 – KOSZALIN22.03.2022 – 22.04.2022 NABÓR ZAKOŃCZONYProjekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo,
b) utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],
c) są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
d) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS,
e) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w § 4 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu].
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Zwycięstwa 42
75-037 Koszalin

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
tel. 721 790 977
e-mail: dotacjepz@biznes.koszalin.pl


NABORY PROWADZONE PRZEZ
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ZE SŁAWNA

NUMER NABORUTERMIN NABORUGRUPY DOCELOWEDANE PARTNERA PROWADZĄCEGO NABÓR
NABÓR NR 1/SNRRPS
[SŁAWNO]

24.11.2021 – 05.01.2021
NABÓR ZAKOŃCZONY
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki: a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo, b) utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.], c) są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, d) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS, e) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w § 4 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu].
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego [SNRRPS], KONTAKT W SPRAWIE NABORU: tel. 59 810 48 03 e-mail: inkubator@powiatslawno.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno KONTAKT W SPRAWIE NABORU: tel. 59 810 48 03 e-mail: inkubator@powiatslawno.pl
NABÓR NR 2/SNRRPS
[SŁAWNO]
12.02.2022 – 07.03.2022
NABÓR ZAKOŃCZONY
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe kryteria:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:
i. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. [np. w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, nieprzedłużenia umowy o pracę/zlecenie/dzieło, wypowiedzenia umowy przez pracodawcę np. z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. lub zamknięcia własnej działalności gospodarczej] wskutek pandemii COVID-19

lub

ii. należącymi do jednej z następujących grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością;

b) są osobami zamieszkującymi lub uczącymi się na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego;
c) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS z zakresu aktywizacji zawodowej;
d) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno KONTAKT W SPRAWIE NABORU: tel. 59 810 48 03 e-mail: inkubator@powiatslawno.pl
NABÓR NR 3/SNRRPS – SŁAWNO02.05.2022-23.05.2022Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe kryteria:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18-29 lat bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo oraz jednocześnie:
i. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. [np. w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, nieprzedłużenia umowy o pracę/zlecenie/dzieło, wypowiedzenia umowy przez pracodawcę np. z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. lub zamknięcia własnej działalności gospodarczej] wskutek pandemii COVID-19

lub

ii. należącymi do jednej z następujących grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością;

b) są osobami zamieszkującymi lub uczącymi się na obszarze województwa zachodniopomorskiego [zgodnie z Kodeksem cywilnym] i deklarującymi rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego;
c) nie są Uczestnikami w innym projekcie EFS z zakresu aktywizacji zawodowej;
d) nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno KONTAKT W SPRAWIE NABORU: tel. 59 810 48 03 e-mail: inkubator@powiatslawno.pl