SZCZECIN – LISTA RANKINGOWA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 3/ZGD W RAMACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. informuje, że ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników naboru nr 3/ZGD w ramach naboru uzupełniającego w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” została zakończona.

W związku z powyższym przedstawiamy LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 3/ZGD W RAMACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO Z INFORMACJĄ O WYNIKU OCENY FORMALNEJ, którą znajdziecie Państwo w poniższym pliku.

(ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)Wszystkie Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego złożone przez Uczestników projektu zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i skierowane do oceny merytorycznej. O postępach w procesie oceny merytorycznej będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Z poważaniem,

Zespół projektu
„POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz