SZCZECIN – Biuro projektu w Szczecinie nieczynne w dniu 15.05.2023

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja 2023 r. Biuro projektu “POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” w Szczecinie, przy al. Niepodległości 22 będzie nieczynne z powodu nieobecności pracowników Zespołu projektu.

SZCZECIN – Praca zdalna Biura projektu w Szczecinie w dniach 27-30.12.2022

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że ze względu na prace modernizacyjne Biuro projektu “POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” zlokalizowane w Szczecinie, przy al. Niepodległości 22 w dniach 27-30.12.2022 będzie nieczynne.

Pracownicy Biura pracują w tych dniach zdalnie, więc w razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu

SZCZECIN – OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PO ZAKOŃCZONEJ OCENIE MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NABÓR NR 4/ZGD

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników naboru nr 4/ZGD w ramach projektu “POMORZE ZACHODNIE-MOJE MIEJSCE NA BIZNES” została zakończona.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu OSTATECZNĄ LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PO ZAKOŃCZONEJ OCENIE MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WPARCIA POMOSTOWEGO Z DNIA 19.10.2022 znajdującą się w poniższym pliku.

Serdecznie gratulujemy!

Z poważaniem,

Zespół projektu

SZCZECIN – LISTA RANKINGOWA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 4/ZGD

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. informuje, że ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników naboru nr 4/ZGD w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” została zakończona.

W związku z powyższym przedstawiamy LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 4/ZGD Z INFORMACJĄ O WYNIKU OCENY FORMALNEJ, którą znajdziecie Państwo w poniższym pliku.

(ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)Wszystkie Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego złożone przez Uczestników projektu zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i skierowane do oceny merytorycznej. O postępach w procesie oceny merytorycznej będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Z poważaniem,

Zespół projektu
„POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”

SZCZECIN – Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie – Nabór nr 4/ZGD

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. informuje o zamieszczeniu zaktualizowanego Harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” – Wsparcie dla uczestników przyjętych do projektu w ramach Naboru nr 4/ZGD.

Szczegóły harmonogramu znajdują się w poniższym pliku.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem projektu.

Pozdrawiamy,

Zespół projekt
„POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”

SZCZECIN – OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW NABORU NR 4/ZGD

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. uprzejmie informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu “POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”, którzy zostali zrekrutowani i przystąpili do projektu w ramach naboru nr 4/ZGD.

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego będzie prowadzony w dniach od dnia 10 października 2022 r. do dnia 13 października 2022 r. zgodnie z zapisami „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” § 10  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w poniższym pliku:

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

tel. 517 367 203

tel. 517 663 672

e-mail: dotacjepz@zgd.com.pl

SZCZECIN – OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO ZAKOŃCZONEJ OCENIE MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – NABÓR NR 4/ZGD

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż ocena merytoryczna Biznesplanów z załącznikami złożonych przez Uczestników naboru nr 4/ZGD w ramach projektu “POMORZE ZACHODNIE-MOJE MIEJSCE NA BIZNES” została zakończona.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu OSTATECZNĄ LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO ZAKOŃCZONEJ OCENIE MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW Z DNIA 21.09.2022 znajdującą się w poniższym pliku.

Serdecznie gratulujemy!

Z poważaniem,

Zespół projektu

SZCZECIN – LISTA RANKINGOWA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 4/ZGD

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. informuje, że ocena formalna biznesplanów z załącznikami złożonych przez Uczestników naboru nr 4/ZGD w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” została zakończona.

W związku z powyższym przedstawiamy LISTĘ RANKINGOWĄ BIZNESPLANÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 4/ZGD Z INFORMACJĄ O WYNIKU OCENY FORMALNEJ, którą znajdziecie Państwo w poniższym pliku.

Biznesplany złożone przez Uczestników projektu ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostały skierowane do oceny merytorycznej. O postępach w procesie oceny merytorycznej będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Z poważaniem,

Zespół projektu
“POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”

SŁAWNO – OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW NABORU NR 4/SNRRPS

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego uprzejmie informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”, którzy zostali zrekrutowani i przystąpili do projektu w ramach naboru nr 4/SNRRPS. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego będzie prowadzony w dniach od dnia 21 września 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. zgodnie z zapisami „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” § 10  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w poniższym pliku:

Zapraszamy!

SZCZECIN – OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PO ZAKOŃCZONEJ OCENIE MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NABÓR NR 3/ZGD – UZUPEŁNIAJĄCY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników naboru nr 3/ZGD w ramach naboru uzupełniającego w projekcie “POMORZE ZACHODNIE-MOJE MIEJSCE NA BIZNES” została zakończona.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu OSTATECZNĄ LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PO ZAKOŃCZONEJ OCENIE MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WPARCIA POMOSTOWEGO Z DNIA 08.09.2022 znajdującą się w poniższym pliku.

Serdecznie gratulujemy!

Z poważaniem,

Zespół projektu