SŁAWNO – OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW NABORU NR 3/SNRRPS

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego uprzejmie informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”, którzy zostali zrekrutowani i przystąpili do projektu w ramach naboru nr 3/SNRRPS. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego będzie prowadzony w dniach od dnia 26 lipca 2022 r. do dnia 05 sierpnia 2022 r. zgodnie z zapisami „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” § 10  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w poniższym pliku:

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz