Sławno – Nabór nr 1/SNRRPS WYNIKI REKRUTACJI

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Słąwieńskiego uprzejmie informuje o zakończeniu oceny Kandydatów, którzy zgłosili chęć swojego uczestnictwa w projekcie „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” w ramach Naboru nr 1/SNRRPS. W poniższym pliku przedstawiono listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Serdecznie gratulujemy!

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz