Zdjęcie przedstawia dwie kobiety na tle przyrody

OPUBLIKOWANIE NOWYCH WERSJI DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA pojawiły się nowe wersje następujących dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących od dni 31.01.2022:

  1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu “POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”,
  2. Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny,
  3. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego,
  4. Załącznik nr 9 Oświadczenie uczestnika projektu o utracie zatrudnienia po 1 marca 2020 roku,
  5. Załącznik nr 10 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumentacji w stosunku do wcześniejszej wersji dotyczą:

  1. Umożliwienia prowadzenia łączonych naborów jednocześnie dla osób, które utraciły zatrudnienie w wyniku niekorzystnych skutków pandemii COVID-19 oraz pochodzących z pozostałych grup, tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością;
  2. Doprecyzowania zasad udziału w projekcie poprzez dokładniejsze wyjaśnienie pojęcia utraty zatrudnienia w wyniku niekorzystnych skutków pandemii COVID-19, tj. po 1 marca 2020 r.
  3. Doprecyzowania zasad udziału w projekcie przez imigrantów, reemigrantów, repatriantów oraz osób odchodzących z rolnictwa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem projektu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz