Zdjęcie przedstawia dwie kobiety na tle przyrody

OPUBLIKOWANIE NOWYCH WERSJI DOKUMENTÓW DOTACYJNYCH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA pojawiły się nowe wersje następujących dokumentów dotacyjnych, obowiązujących od dnia 08.03.2022:

  1. Regulamin przyznawania środków na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
  2. Załącznik nr 18 wzór Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumentacji w stosunku do wcześniejszej wersji dotyczą:

  1. Zasad zwrotu niewykorzystanej kwoty wsparcia pomostowego;
  2. Sposobu weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających poniesienie wydatków wykazanych w rozliczeniu wsparcia pomostowego oraz jej dokumentowania.

Równocześnie informujemy, że zasady dotyczące naboru i oceny biznesplanów, a także rozliczenia stawki jednostkowej na samozatrudnienie (dotacji) w kwocie 23.050,00 zł pozostają bez zmian.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem projektu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz