SZCZECIN – LISTA RANKINGOWA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 1/ZGD

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. informuje, że ocena formalna biznesplanów z załącznikami złożonych przez Uczestników naboru nr 1/ZGD w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” została zakończona.

W związku z powyższym przedstawiamy LISTĘ RANKINGOWĄ BIZNESPLANÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 1/ZGD Z INFORMACJĄ O WYNIKU OCENY FORMALNEJ, którą znajdziecie Państwo w poniższym pliku.

Wszystkie biznesplany złożone przez Uczestników projektu zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i skierowane do oceny merytorycznej. O postępach w procesie oceny merytorycznej będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Z poważaniem,

Zespół projektu
“POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz