KOSZALIN – Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, Nabór 2/FCIP

Szanowni Państwo,

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości informuje, że ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników naboru nr 2/FCIP w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” została zakończona.

W związku z powyższym przedstawiamy LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 2/FCIP Z INFORMACJĄ O WYNIKU OCENY FORMALNEJ, którą znajdziecie Państwo w poniższym pliku.

Wszystkie Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego złożone przez Uczestników projektu zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i skierowane do oceny merytorycznej. O postępach w procesie oceny merytorycznej będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Z poważaniem,

Zespół projektu

„POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz